De functionele samenstelling van deze website en de wijze van gebruik voldoen aan de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de bedoeling van deze verordening:
  • de site die je nu bezoekt en gebruikt, is natuurlijk beveiligd
  • we hechten een groot belang aan de functie van anonimiteit en tijd in deze online informatieomgeving
  • er is geen enkele registratie en derhalve ook geen opslag, beheer en gebruik van persoonsgegevens
  • er worden alleen noodzakelijk analytische cookies gebruikt voor het goed functioneren en verbeteren van de site en ook hiervoor wordt geen persoonlijke informatie verzameld. Heb je bezwaar tegen het gebruik van deze cookies, dan kun je deze in uw eigen browser uitschakelen
  • indien er personen op foto’s gepubliceerd worden, zijn deze nooit automatisch, direct of indirect identificeerbaar, omdat de identiteit niet zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld
  • we steven ernaar dat de informatie op deze website relevant en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden in deze informatie, anders dan in geval van gebleken opzet of grove nalatigheid
.